Medic‎ > ‎

Lucrari

Lista de lucrări științifice  

1. Teza  de doctorat

T1.   Ruxandra-Ilinca Matei, Contribuţii la studiul ameloplastiei (coronoplastiei) în ortodonţie, Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” Bucureşti, Facultatea de Medicină Dentară, cond. şt.: prof. dr. Viorica Milicescu, 17 nov. 2011

2. Publicatii

A. Cărţi publicate, îndrumare/culegeri publicate

A1.Matei, Ruxandra, Remodelarea coronară directă. Aspecte de microscopie optică, Ed. Universității din Oradea, 2013, ISBN 978-606-10-1087-5

A2.     Pirte, Adriana, Popa, Melinda, Scrobotă, Ioana, Iova, Gilda, Mariș, Corina, Ștefănescu, Teodora, Sime, Monica, Iurcov, Raluca, Bărui, G, Matei, Ruxandra, Stamate, Adina, Romocea, Adina, Ciavoi, Gabriela, Îndreptar practic de endodonție, Ed. Universității din Oradea, 2013, ISBN 978-606-10-1038-7

A3.     Lajosi, P, Matei, Ruxandra, Pirte, Adriana, Moisa, G, Afecţiunile mucoasei orale, Ed. Universităţii din Oradea, 2008,  ISBN 978-973-759-489-1

A4.     Lajosi, Ecaterina, Lajosi, P, Chiculiţă Matei, Ruxandra, Popa, Melinda, Stamate, Adina, Sime, Monica, Pirte, Adriana, Ciavoi, Gabriela, Medicină dentară practică, Ed. Universității din Oradea, 2003, ISBN 973-613-376-1

B. Capitole publicate în volume colective

B1. Matei, Ruxandra, Leziuni roşii-albastre, în Lajosi, P, Matei, Ruxandra, Pirte, Adriana, Moisa, G, Afecţiunile mucoasei orale, Ed. Universităţii din Oradea, 2008, pp40-52, 13pg., ISBN 978-973-759-489-1

3.Articole/studii publicate

B. Indexate în baze de date internaţionale recunoscute (BDI)

B1.   Matei, Ruxandra, Teodorescu, Elina, Popoviciu, Olivia, Milicescu, Viorica, The influence of adhesive clinical application technique on dentin-composite interfacial structure, Medicine in evolution, 2012, 18, 1, pp101-107, 7pg, ISSN 2065-376X, B+, BDI,

B2.   Popoviciu, Olivia, Milicescu, Viorica, Matei, Ruxandra, Teodorescu, Elina, Ionescu, Ecaterina, Frontal cephalometric investigation in facial asymmetry research, Medicine in evolution, 2012, 18, 1, pp117-125, 9pg, ISSN 2065-376X, B+, BDI,

B3.   Popoviciu, Olivia, Milicescu, Viorica, Matei, Ruxandra, Teodorescu, Elina, Ionescu, Ecaterina, Aspecte teleradiografice ale dezvoltării faciale transversale în anomaliile dento-maxilare, 2012, Rev Rom Stomat, 58, 1, pp19-26, 8pg, ISSN 1843-0805, categ. B+, BDI,

B4.   Matei, Ruxandra, Milicescu, Viorica, Popoviciu, Olivia, Teodorescu, Elina, Studiu in vitro privind aspectul microscopic al interfeţei adeziv-smalţ în urma aplicării răşinii compozite prin stratificare şi cu ajutorul capei, 2011, Rev Rom Stomat, 2011, supliment 4, vol.57, pp22-26, 5pg, ISSN 1843-0805, categ. B+, BDI,

B5.   Matei, Ruxandra, Radu, Violeta, Ponoran, Carmen, Csep A, Environmental Impact on Dental Health, Analele Univ Oradea, Fasc Ecotox, Zooteh Tehnol Ind Alim, 2010, vol.9, pp1510-1513, 4pg, ISSN 1224-6255, categ. B+, BDI,

B6.   Matei, Ruxandra, Radu Violeta, Csep A, Considerations Concerning Ecological Dentistry, Analele Universitătii din Oradea, Fasc Ecotox, Zooteh Tehnol Ind Alim, 2010, vol.9, pp1506-1509, 4pg, ISSN 1224-6255, categ. B+, BDI,

B7.   Matei, Ruxandra, Alexandrescu, Ozana, Moisa, G, Studiu retrospectiv privind incidenţa nevritelor optice juxtabulbare şi celulitelor orbitare asociate patologiei oro-dentare în regiunea Crişana, Rev Rom Stomat, 2009, 2, 55, pp153-157, 5pg, ISSN 1843-0805, categ. B+, BDI

B8.   Alexandrescu, Ozana, Teodorescu, Elina, Matei, Ruxandra, Ionescu, Ecaterina, Milicescu, Viorica, Necesitatea investigării obiceiurilor vicioase în populaţia infantilă actuală (investigaţie pe un lot preşcolar), Rev Rom Stomat, 2009, 2, 55, pp132-134, 3pg, ISSN 1843-0805, categ. B+, BDI

D. In reviste din ţară recunoscute C.N.C.S.I.S.

D1.Moisa, G, Blaga, Janetta, Matei, Ruxandra, Valorificarea caninului inclus şi rolul său în restabilirea funcţiilor ADM, Rev. Med. Farm. UMF Tg. Mureş, 2009, 55, pp27, 1pg, ISSN 1221-2229, categ. C

D2.   Chiculiţă-Matei, Ruxandra, Matei, L., Sistemele video digitale intraorale – Condiţie intrinsecă a stomatologiei de mileniu III, TMJ, 2005, 55, supl. 2, pp83, 1pg, ISSN 1583-5251, categ. B

D3.   Chiculiţă-Matei, Ruxandra, Seche, Eliza, Matei, L, Aspecte de digitalizare a imaginii în stomatologia estetică, TMJ, 2005, 55, supl. 2, pp 82, 1pg, ISSN 1583-5251, categ. B

D4.   Chiculiţă-Matei, Ruxandra, Matei, L, Sistem informatic de evidenţă a pacienţilor unui cabinet de medicină dentară, Viaţa Stomat., 2005, 2, pp 39-41, 3pg, ISSN 1454-5772, categ. B

D5.   Roşu, Mariana, Matei, Ruxandra, Dehelean, T, Popescu, Violeta, Cărăban, Alina, The computer simulation program of some chemical substances identification in lab tests at  periodontopatic pacients, Analele Univ. din Oradea, Fasc. Chimie, 2003, pp89-95, 7pg, ISSN 1224-7626, categ. B

D6.   Chiculiţă, Ruxandra, Roşu, Mariana, Dehelean, T., Popescu, Violeta, Cărăban, Alina, Computerised presentation of fluoride components and their crystaline lattice blueplan in dentistry, Analele Univ. din Oradea, Fasc. Chimie, 2002, IX, pp260-265, 5pg,  ISSN 1224-7626, categ. B

E. In alte reviste de specialitate de circulaţie naţională cu (ISBN, ISSN)

E1. Matei, Ruxandra, Rauten, Anne-Marie, Moisa, G, Seche, Eliza, Transformation of human beauty criteria, OMJ, 2009, 1(1, suppl.), pp74-75, 2pg, ISSN 2066-7183,

E2. Radu, Violeta, Matei, Ruxandra, Oşvat, Diana, Pirte, Adriana, Drug induced hiperplasic gingivitis therapeutics, OMJ, 2009, 1(1, suppl.), pp69-70, 2pg, ISSN 2066-7183,

E3. Matei, L, Matei, Ruxandra, Radu, Violeta, Oşvat, Diana, Pirte, Adriana, Importance of IT methods in dental medicine (orthodontics and digital radiology), OMJ, 2009, 1(1, suppl.), pp64, 1pg,  ISSN 2066-7183,

E4. Moisa, G, Matei, Ruxandra, Iova, Gilda, Suciu, Ramona, Congenital malformations – MLFS dynamics. Study based on congenital malformation cases reported in Bihor county, 2000-2008, OMJ, 2009, 1(1, suppl.), pp63, 1pg, ISSN 2066-7183,

E5. Coroi, Mihaela, Scorţe, Emilia, Lajosi, P, Matei, Ruxandra-Ilinca, Todor, Liana, Vaida, Ligia, Pirte, Adriana, Robotin, Anca, Ocular inflammatory diseases associated to the bucco-dental pathology, OMJ, 2009, 1(1, suppl.), pp61-62, 2pg, ISSN 2066-7183,

E6. Matei, Ruxandra, Dumitru, N, Milicescu, Viorica, Opinions about micro structural analysis of enamel – composite dental restorative material contact zone, OMJ, 2009, 1(1, suppl.), pp52, 1pg, ISSN 2066-7183,

E7. Pirte, Adriana, Vaida, Ligia, Oşvat, Diana, Moisa, G, Radu, Gabriela, Scrobotă, Ioana, Ciavoi, Gabriela, Venter, Alina, Matei, Ruxandra, Dental modifications in the case of teeth with radicular obturations, OMJ, 2009, 1(1, suppl.), pp43, 1pg,  ISSN 2066-7183,

E8.  Casian, Sanda, Câlniceanu, H., Matei, Ruxandra, Dima, Raluca,  Implicaţiile fumatului asupra ţesuturilor parodontale, Rev. Med. Orădeană, 2006, 13, 2, pp202, 1pg, ISSN 2066-7183,

E9.  Lajosi, Ecaterina, Lajosi, P, Safta, L, Matei, Ruxandra, Zatyko, Andrea, Unele aspecte privind utilizarea unui extract natural de Gingko biloba L. la bolnavii diabetici cu afecţiuni parodontale, Rev. Med. Orădeană, 2003, 10(2), pp233-244, 12pg,  ISSN 2066-7183,

4.  Articole/studii publicate           

A. In volumele unor manifestări ştiinţifice (cotate ISI sau indexate în baze de date internaţionale-BDI)

A1. Roşu, Mariana, Chiculiţă, Ruxandra, Florea, N, Matei, L, Simularea pe calculator a unor compuşi chimici utilizaţi în stomatologie, Proceedings, Polytechnic International Press, Buc., 2002, II, pp1376-1378, 3pg, ISBN 2-553-01024-9

B. In volumele unor manifestări ştiinţifice internaţionale recunoscute (cu ISSN sau ISBN) ţară şi din străinătate

B1.   Pirte, Adriana, Vaida, Ligia, Ciavoi, Gabriela, Matei, Ruxandra, Radu, Gabriela, Venter, Alina, Fracturi dentare la tineri, TMJ, 2010, 60, supl. 1, pp72-73, 2pg, ISSN 1583-5251, categ. B+, BDI

B2.   Ciavoi, Gabriela, Pirte, Adriana, Radu, Gabriela, Chiculiţă, Ruxandra, Eficienţa tratamentului hipersensibilităţii dentinare, TMJ, 2010, 60, supl. 1, pp76-77, 2pg, ISSN 1583-5251, categ. B+, BDI

B3.   Matei, Ruxandra, Ciavoi, Gabriela, Radu, Violeta, Pirte, Adriana, Interfaţa dintre smalţ/dentină şi materialele compozite dentare-aspecte de microscopie optică, TMJ, 2010, 60, supl. 1, pp84-85, 2pg, ISSN 1583-5251, categ. B+, BDI

B4.   Radu, Violeta, Pirte, Adriana, Matei, Ruxandra, Ciavoi, Gabriela, Gingivita hiperplazică nifedipinică exacerbată de factori locali inflamatori, TMJ, 2010, 60, supl. 1, pp86-87, 2pg, ISSN 1583-5251, categ. B+, BDI

B5.  Lajosi, P, Lajosi, Ecaterina, Matei, Ruxandra, Practica endodontică, în UMF Craiova, Fac Medicină Dentară, Asoc Rom Endodonţie (ARE), Al II-lea Congres Naţional „Zilele Medicinei Dentare Craiovene”, Al II-lea Congres Internaţional de Endodonţie al Asociaţiei Române de Endodonţie, Ed. Med. Univ. Craiova, 2010, pp55-56, 2pg, ISBN 978-973-106-153-5,

B6. Matei, Ruxandra, Radu, Violeta, Rauten, Anne-Marie, Alexandrescu, Ozana, Lajosi, P, Microstructura zonei de contact dintre smalţ/dentină şi un material compozit adeziv de restaurare dentară directă-studiu comparativ calitativ între două metode diferite de aplicare a adezivului, în UMF Craiova, Fac Medicină Dentară, Asoc Rom Endodonţie (ARE), Al II-lea Congres Naţional „Zilele Medicinei Dentare Craiovene”, Al II-lea Congres Internaţional de Endodonţie al Asociaţiei Române de Endodonţie, Ed. Med. Univ. Craiova, 2010, pp191, 1pg, ISBN 978-973-106-153-5,

B7.  Radu, Violeta, Matei, Ruxandra, Sindromul bucal postmedicamentos la pacienţii cu astm bronşic, în UMF Craiova, Fac Medicină Dentară, Asoc Rom Endodonţie (ARE), Al II-lea Congres Naţional „Zilele Medicinei Dentare Craiovene”, Al II-lea Congres Internaţional de Endodonţie al Asociaţiei Române de Endodonţie, Ed. Med. Univ. Craiova, 2010, pp258, 1pg, ISBN 978-973-106-153-5,

B8.  Matei, Ruxandra, Chiculiţă, Ioniţă, Alexandrescu, Ozana, Milicescu, Viorica, Interfacial area between enamel/dentin and dental composites materials – optical microscopy aspects, în Titu Maiorescu University, Education and Creativity for a Knowledge Society, Int. Conference, 3rd ed., Nov. 19-20, 2009, Ed. Univ. Titu Maiorescu, Bucureşti, 2009, pp29, 1pg, ISBN 978-606-8002-37-8,

B9.  Alexandrescu, Ozana, Păduraru Pantea, D., Mihai, Lelia, Matei, Ruxandra-Ilinca, Relationship between facial asymmetry and masseter reflex activity, în Titu Maiorescu University, Education and Creativity for a Knowledge Society, Int. Conference, 3rd ed., Nov. 19-20, 2009, Ed. Univ. Titu Maiorescu, Bucureşti, 2009, pp9, 1pg, ISBN 978-606-8002-37-8,

B10. Moisa, G, Suciu, Ramona, Blaga, Janetta, Cioară, Felicia, Matei, Ruxandra, Iovan, C, Importanţa antibioterapiei ţintite în infecţiile maxilo-faciale, în Daina,Lucia (coord.), „Ziua Europeană a Informării despre Rezistenţa la Antibiotice – Să ne facem bine fără antibiotice” Manifestare ştiinţifică (17-18 noiembrie 2009, Oradea), Ed. Universităţii din Oradea, Oradea, 2009, pp44-46, 3pg, ISBN 978-973-759-928-5,

B11. Oşvat, Diana, Matei, Ruxandra, Radu, Gabriela, Pirte, Adriana, Upper arch full ceramic esthetic rehabilitation for a patient with fixed metal-acrylic prosthesis – case presentation, Oralhealth, 2009, pp78, 1g, ISSN 1583-5588,

B12. Matei, Ruxandra, Radu, Gabriela, Oşvat, Diana, Pirte, Adriana, Popa, Otilia, Human beauty criteria – evolutions and revolutions, Oralhealth, 2009, pp74, 1pg, ISSN 1583-5588,

B13. Radu, Violeta, Matei, Ruxandra, Oşvat, Diana, Pirte, Adriana, Odonto-dentistry criteria used in bioforensic identification, Oralhealth, 2009, pp70, 1pg, ISSN 1583-5588,

B14. Pirte, Adriana, Matei, Ruxandra, Radu, Gabriela, Oşvat, Diana, Venter, Alina, Dento-periodontal alterations in the case of teeth with radicular obturations, Oralhealth, 2009, pp70, 1pg, ISSN 1583-5588,

B15. Matei, Ruxandra-Ilinca, Alexandrescu, Ozana, Moisa, G, Dens in dente type II endodontic treatment with ProRoot MTA, în Sharkov, N, Maslinkova, Zhenya (ed.), 14th Congress of BASS and 9th Scientific Congress of Bulgarian Dental Associantion – Abstract Book, Varna, 2009, pp103, 1pg,

B16. Alexandrescu, Ozana, Matei, Ruxandra, Păduraru Pantea, D, Alexandrescu, Sânziana, Alexandrescu, D, Functional appliances up to date, în Sharkov, N, Maslinkova, Zhenya (ed.), 14th Congress of BASS and 9th Scientific Congress of Bulgarian Dental Associantion – Abstract Book, Varna, 2009, pp150, 1pg,

B17.Vaida, Ligia, Berechet, Diana, Matei, Ruxandra-Ilinca, Researches regarding current self-related cognitions in adolescents requesting orthodontic treatment, Oralhealth, 2008, pp 65, 1pg, ISSN 1583-5588,

B18. Matei, Ruxandra-Ilinca, Vaida, Ligia, Matei, L, Dental practice management – an IT view. How do we promote ourselves on the internet?, Oralhealth, 2008, pp 76, 1pg, ISSN 1583-5588,

B17. Lajosi, Ecaterina, Lajosi, P, Chiculiţă-Matei, Ruxandra, The effect of the therapy with Gingko biloba L. extract on parodontal diseases with diabetics and non-diabetics, Archives of the Balkan Medical Union, 2004, 39(3), pp266, 1pg, ISSN 0041-6940,

B18. Dehelean, T, Pleşu, N, Miloş, T, Roşu, Mariana, Cărăban, Alina, Chiculiţă, Ruxandra, Popescu, Violeta, Synergetic effects in binary mixtures of nonionic fluorotenside and anionic tenside, Romanian Academy Institute of Chemistry; Academic Days – The 8-th  Ed., Tim., 2003, pp254-259, 5pg, ISSN 1224-9513,

C. In volumele unor manifestări ştiinţifice naţionale

C1.   Seche, Eliza, Pirte, Adriana, Matei, Ruxandra, Clinical research on dento-periodontal reactions to silicon dioxide, Zilele Medicale Orădene ed. a XX-a, 2011, pp 64, 1pg

C2.   Seche, Eliza, Pirte, Adriana, Matei, Ruxandra, Symptoms of periodontal and dental damage in patients with lead,  Zilele Medicale Orădene ed. a XX-a, 2011, pp 64, 1pg

C3.   Seche, Eliza, Matei, Ruxandra, Pirte, Adriana, Costraş, Carmen, Cercetări clinice privind acţiunea alcoolului etilic asupra sistemului stomatognat, Zilele Medicale Orădene ed. a XIX-a, 2010, pp212, 1pg, ISSN 1844-9530,

C4.   Ştefănescu, Teodora, Pirte, Adriana, Radu, Violeta, Matei, Ruxandra, Etiologie şi forme clinice de eroziune dentară, Zilele Medicale Orădene ed. a XIX-a, 2010, pp215-216, 1pg, ISSN 1844-9530,

C5.   Matei, Ruxandra, Radu, Gabriela, Seche, Eliza, Ştefănescu, Teodora, Zona de interfaţă dintre smalţ/dentină şi materialele compozite dentare, Zilele Medicale Orădene ed. a XIX-a, 2010, pp218-219, 2pg, ISSN 1844-9530

C6.   Matei, Ruxandra-Ilinca, Moisa, G, Cacuci, Cornelia, Tratamentul endodontic al unui dens in dente tip III – prezentare de caz, în Mercuţ, Veronica, Popescu, M.R. (ed.), Congresul Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene (2009; Craiova), Ed. Med. Univ. Craiova, Craiova, 2009, pp63, 1pg, ISBN 978-973-106-124-5,

C7.   Moisa, G, Matei, Ruxandra, Blaga, Janetta, Terapia edentaţiei parţiale prin proteza scheletată, în Mercuţ, Veronica, Popescu, M.R. (ed.), Congresul Naţional Zilele Medicinei Dentare Craiovene (2009; Craiova), Ed. Med. Univ. Craiova, Craiova, 2009, pp64, 1pg, ISBN 978-973-106-124-5,

C8.   Matei, Ruxandra, Casian, Sanda, Ştefănescu, Teodora, Iercan, Daniela, Seche, Eliza, Scorţe, Emilia, Studiu retrospectiv privind incidenţa uveitelor anterioare, posterioare şi herpetice asociate patologiei oro-dentare în regiunea Crişana, Zilele Medicale Orădene, ed. a XVII-a, 2008, pp106, 1pg, ISSN 1844-9530,

C9.   Ştefănescu, Teodora, Iercan, Daniela, Matei, Ruxandra, Restaurarea estetică cu compozite, Zilele Medicale Orădene, ed. a XVII-a, 2008, pp 107, 1pg, ISSN 1844-9530,

C10.           Casian, Sanda, Lajosi, P, Câlniceanu, H, Matei, Ruxandra, Studiu privind implicaţiile fumatului asupra răspunsului hemoragic parodontal,  Zilele Medicale Orădene, 2007, pp129, 1pg,

C11.           Chiculiţă Matei, Ruxandra, Matei, L, Program informatic demonstrativ de evidenţă a pacienţilor unui cabinet dentar, în Maghiar, TT, Ifrim, M, Maghiar, AM (coord.), Botea, M, Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie. Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, Ed. Univ. din Oradea, 2004, pp132-133, 2pg, ISBN 973-613-564-0,

C12.           Lajosi, Ecaterina, Lajosi, P, Chiculiţă Matei, Ruxandra, Efectul terapiei cu extract de Gingko biloba L. asupra bolii parodontale la bolnavii diabetici şi nediabetici, în Maghiar, TT, Ifrim, M, Maghiar, AM (coord.), Botea, M, Universitatea din Oradea. Facultatea de Medicină şi Farmacie. Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice, Ed. Univ. din Oradea, 2004, pp135, 1pg, ISBN 973-613-564-0,

G. Membru în asociaţii ştiinţifice şi profesionale

G1.  Colegiul Medicilor Dentişti Bihor